Regulamin


1. Ogólnie zasady.

§1. Każdy gracz jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.
§2. Nie znajomość regulaminu nie upoważnia gracza do nie przestrzegania go.
§3. Każdy administrator ma prawo do zbanowania gracza i jego decyzja nieodwoływalna.
§4. Każdy administrator ma obowiazek do przestrzegania regulaminu.
§5. Regulamin podlega prawom.
§6. Zakazane jest wykorzystywanie jakichkolwiek błędów serwera.
§7. W przypadku znalezienia błedu na serwerze, gracz ma obowiazek niezwłocznie zgłosić się do administracji na serwer teamsspeak3.
§8. W przypadku próby zatajenia błędu przed administracją, gracz otrzymuje blackliste.
§9 Regulamin może zostać zmieniony w każdej chwili, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym graczy, co nie zwalnia ich z przestrzegania jego ewentualnie nowych podpunktów.

2. Zasady gildyjne:

§1. Jeżeli nazwa lub tag gildii zawiera obraźliwe słowa lub dane osobowe, gildia może zostać natychmiastowo usunięta przez administratora serwera.
§2. Jakikolwiek spam gildyjny grozi zbanowaniem gildii na okres do 2 godzin.
§3. Towrzenie fos wodnych tj. wylewanie wody na terenie fosy, grozi tymczasowym zbanowaniem gildii na okres 3 godzin.
§4. W przypadku wezwania lidera danej gildii na serwer teamsspeak3, lider ma obowiazek natychmiastowego wejścia na niego, w innym przypadku zostaje on zbanowany na okres trwania jednej edycji serwera Arivi.pl

3. Zasady obowiązujące graczy:

§1. Na serwerze obowiązuje ogólny zakaz używania jakichkolwiek niedozwolonych modywikacji.
§2. Gracz ma obowiazek mieć włączony czat. Administracja ma prawo zbanować gracza, który ma wyłączony czat, podczas gdy został wezwany na serwer teamsspeak3.
§3. Administracja nie odpowiada za szkody wynikające z kopania na AFK.
§4. Gracz wezwany na sprawdzanie ma obowiązek stawić się do administratora na serwerze teamspeak3 w ciągu 5 minut.

4. Zasady obowiązujące administratorów:

§1. Administracja ma zawsze razje, jeżeli uważasz inaczej - mylisz się.
§2. Administratorzy mają prawo banować za czyny nie wspomniane w regulaminie.
§3. Każda decyzja administratora jest ostateczna i nie podlega dyskusji, chyba, że jest nie zgodna z regulaminem, w takim przypadku zgłoś się do właściciela serwera.
§4. Żaden z administratorów nie ma obowiązku pomagać graczom oczekujących na ich pomoc, natomiast jeżeli nie robi tego w ogóle, zgłoś się do właściciela serwera.

5. Ogólne zasady panujące na serwerze:

§1. Zakaz handlu poza grą [Kara - ban 3 dni].
§2. Obowiązuje ogólny zakaz obrażania serwera bądź jego administracji [Kara - blacklista].
§3. Zakaz reklamowania stron internetowych, serwerów, z wyjatkiem podawania adresu serwera teamspeak3 w celu rekrutacji członków gildii [Kara - ban na okres trwania jednej edycji serwera Arivi.pl].
§4. Zakaz rozpowszechniania danych osobowych innych użytkowników [Kara - blacklista].
§5. Zakaz podszywania się pod administratorów lub właścicieli serwera (również na teamsspeak3) [Kara - blackista].
§6. Jeżeli serwer zostanie wyłączony bez wcześniejszego uprzedzenia, gracze mogą prosić o zwrot itemów. Backup jest wykonywany tylko za ukazaniem dowodów, które są opisane na odpowiednim kanale.
§7. Zakaz proszenia administratorów o przedmioty, rangi, usługi ze sklepu [Kara - ban 3 dni].
§8. Obowiązuje ogólny zakaz spamowania [Kara - ban do 1 godzina].

7. Definicje:

§1. Właściciel - bartek10256.
§2. Serwer teamspeak3 - arivi-ts.pl.
§3. AFK - Away Form Keyboard (gracz jest oddalony od komputera i nie ma wpływu na rozgrywkę w danym momencie).
§4. Administracja - Helperzy, Moderatorzy, Admini, HeadAdmini oraz Root.
§5. Regulamin - Zbiór zasad ogólnie przyjętych i obowiązujących na serwerze.
§6. Serwer - Serwer Arivi.pl lub serwer głosowy teamspeak3 Arivi-ts.pl.
§7. Kick - Wyrzucenie gracza przez administratora serwera.
§8. Ban - Wyłączenie gracza ze społeczności serwera na czas określony.
§9. Blacklista - Wyłączenie gracza ze społeczności serwera na czas nieokreślony.

8. Płatności:

§1.Płatności PayPal są obsługiwane przez firmę PayPal.
§2.Płatności SMS/PSC są obsługiwane przez firmę homepay.pl
§3.Regulamin mikropłatności: http://homepay.pl/regulamin/regulamin_uslug_premium/
§4.Firma Homepay posiada infolinię pod numerem +48 (22) 266 85 25
§5.W przypadku braku otrzymania zwrotnego SMS lub błędu podczas realizacji płatności jest możliwość złożenia reklamacji pod adresem https://homepay.pl/reklamacje
§6.Administracja nie odpowiada za błędnie napisaną treść SMS

9.Dane właściciela serwisu:

Katarzyna Werner
NIP: 7831165374
REGON: 367111548
Email: [email protected]

Copyright © 2017 Arivi.pl Wszystkie prawa zastrzeżone